Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potonsiyeli olan “stratejik bir portföyü” şirket ortaklarına değer katacak
şekilde yönetmek.